Телефони для консультацій:

(044) 279-65-49
Національна спілка театральних діячів України / National Union of Theatre Artists of Ukraine
Включайтесь у спілкування!
Документи
Статут НСТДУ
У своїй діяльності Спілка керується Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.