Телефони для консультацій:

(044) 279-65-49
Національна спілка театральних діячів України / National Union of Theatre Artists of Ukraine
Включайтесь у спілкування!
ПЕТИЦІЯ НА ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Російські агресори тривалий час свідомо і системно вбивають українську театральну культуру. Після захоплення Криму і частини Донбасу в 2014 році вони зупинили діяльність українських театрів у Сімферополі, Донецьку, Макіївці, знищили унікальне оформлення українсько-німецької вистави «Летючий Голландець» в Донбас-Опері. Сотні представників різних театральних професій залишили свої театри і  розбиті домівки.

24 лютого 2022 року російська агресія проти України перейшла в повномасштабні військові дії.  Нищення української театральної культури набрало нових руйнівних обертів. Надпотужною бомбою, прицільно скинутою з російського літака, вщент зруйновано приміщення театру в Маріуполі. 23 березня на окупованій Херсонщині росіяни арештували відомого українського театрального діяча, художнього керівника Херсонського театру ім. Миколи Куліша, президента Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» Олександр Книгу. Окупанти полюють  на українських режисерів Сергія Павлюка і Віктора Гаврилюка, зараз під загрозою життя українських митців і нищення театрів у Ніжині, Сєвєроденецьку, Сумах, Харкові, Чернігові. Від обстрілів у Києві та Ірпені вже  загинули артисти Артем Дацишин, Павло Лі, Оксана Швець.

Українська театральна культура, яка століттями була потужним ДОНОРОМ російського театру – Микола Гоголь,  Олександр Таїров, Іван Козловський, сьогодні під загрозою знищення свавільним агресором. А російські театральні діячі мовчать, або навіть відкрито підтримують путіна. Така жалюгідно ница позиція російської театральної спільноти є показником її справжнього ставлення до культури, до високих гуманістичних цінностей, важливих для виживання людства.

Важливо зрозуміти, що відповідальність за знищення української театральної культури несуть ті, хто своєю  бездіяльністю підтримує путінський режим, а їхнє мовчання – це рупор кривавої російської пропаганди.

У зв’язку з цим, театральна спільнота України звертається до міжнародних театральних організацій та асоціацій з проханням захистити український театр від руйнування та знищення і:

Припинити співпрацю з російськими театральними діячами, які публічно не висловили свого засудження російської  війни проти України;

Виключити їх з числа учасників Міжнародних фестивалів, конкурсів, проєктів і т.д.

Обмежити, до повної заборони, показ вистав та гастролі російських театрів на всіх театральних майданчиках.

 

Petition in Defence of Ukraine’s Theatrical Culture

Russian aggressors have been deliberately and systematically killing Ukraine’s theatrical culture for some time. Having annexed Crimea and taken effective control in parts of Donbas in 2014, they shut down Ukrainian theatres in Simferopol, Donetsk and Makiivka and dismantled the unique design of the Ukrainian-German opera production The Flying Dutchman (Der fliegende Holländer) at the Donbas Opera. Hundreds of people with various theatrical specializations were made redundant, many of them needing to leave their broken homes.

When on February 24 the Russian aggression against Ukraine turned into an all-out military assault, the destruction of theatrical culture entered a new, ever more horrid phase. The super-heavy bomb that was dropped from a Russian plane plainly extinguishes the drama theatre in Mariupol. A few days later, near the occupied city of Kherson, Russian soldiers abduct Oleksandr Knyha, the artistic director of the Mykola Kulish Kherson Theatre and President of the International Theatre Festival Melpomene of Tavria. Now they are hunting down Ukrainian directors Serhiy Pavliuk and Viktor Havryliuk, while endangering, through indiscriminate shelling of cities, the lives of many other theatrical figures and the very existence of theatres in Nizhyn, Sievierodonetsk, Sumy, Kharkiv and Chernihiv. The shelling of the capital Kyiv and a nearby town of Irpin have already killed actors Artem Datsyshyn, Pavlo Li and Oksana Shvets.

Ukraine’s theatrical culture, which for centuries has served a powerful DONOR to the Russian theatre—if one just recalls the names of Mykola Gogol, Aleksandr Tairov or Ivan Kozlovsky—is under threat of being destroyed by the aggressor. And Russian theatrical figures are either keeping silent or openly supporting the war against Ukraine. This position of the Russian theatrical community reveals its true attitude to culture, to the high humanistic values so crucial for the mankind’s survival.

It is important to understand that those responsible for the destruction of Ukrainian theatrical culture are those who support the Putin regime through their inaction, and that their silence is in effect an additional way to wage the war propaganda.

That is why Ukraine’s theatrical community is calling on international theatre organizations and associations to help defend the country’s theatre from destruction and annihilation by:

  • Suspending cooperation with Russian theatrical figures who have not publicly expressed their condemnation of the Russian war against Ukraine;
  • Excluding them from the list of participants in international festivals, contests and/or projects;
  • Limiting, up to a total ban, performances and tours of Russian theatres at all venues.