Телефони для консультацій:

(044) 279-65-49
Національна спілка театральних діячів України / National Union of Theatre Artists of Ukraine
Включайтесь у спілкування!
Наші куратори / спікери / лектори

У 2017  році Головою НСТДУ Богданом Струтинським було засновано Сезонні школи для всіх учасників театрального процесу. Школи НСТДУ це – організація та проведення навчання з різних напрямків театральної діяльності креативної молоді: театральних менеджерів, представників державних та недержавних театрів та інших осіб, задіяних у театральній сфері; платформа для розвитку, взаємодії та спілкування; ознайомлення учасників з сучасними знаннями, творчими методиками, принципами новітніх індустрій в галузі культури, надання практичних навичок тощо.

Для організаторів Шкіл НСТДУ, перш за все, важливим є те, щоб учасники отримали корисні та актуальні в даний час і в даній ситуації знання і навички, продовжили самовдосконалюватися та застосовували отриманий досвід на практиці. Особливу уваги експертні групи з відбору учасників приділяють тому, аби максимально залучити до співпраці всі регіони.

Школи НСТДУ набули резонансу серед театральної спільноти. Важливим показником ефективності та актуальності шкіл є постійний запит з боку театральних працівників, позитивна тенденція зростання кількості членів НСТДУ, особливо – серед молоді. Результатом шкіл є й заснування театральних фестивалів, навчальних  та комунікаційних платформ.

За 4 роки проведено 15 сезонних шкіл, 13 семінарів з різних напрямків театральної діяльності. Тільки у 2019 році участь в освітніх заходах взяли біля 400 осіб, на участь було подано біля 1000 заявок.

На цій строрінці ми з радістю публікуємо імена усіх митців та фахівців, що брали участь в освітніх заходах НСТДУ, як куратори, спікери, тренери та лектори протягом 2016 – 2020 років: