Телефони для консультацій:

(044) 279-65-49
Національна спілка театральних діячів України / National Union of Theatre Artists of Ukraine
Включайтесь у спілкування!
Оголошуємо набір учасників Семінару завлітів з авторських прав!

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ З ПИТАНЬ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ

Дати: 29-30 листопада 2017 року

Місце проведення: м. Київ

Метою та основним завданням СЕМІНАРУ є ознайомлення з пріоритетними напрямками розвитку в сфері інтелектуальної власності, отримання інформації щодо організаційного забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, здобуття практичних навичок ведення переговорів з суб’єктами авторських прав щодо їх використання, сплати авторської винагороди (роялті та паушального платежу) відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 

Під час проведення семінару передбачено зустріч з організаторами престижного літературного конкурсу України «Коронація слова», які нададуть інформацію про нову українську драматургію, познайомлять з п’єсами-переможцями останніх п’яти років. Також до програми семінару включено відвідування Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України та ознайомлення з його фондами.

 

Теми / питання для розгляду, обговорення:

 • Що захищає авторське право?

Об’єкти авторського права?

Ідеї, концепції та інші об’єкти, які не є об’єктами авторського права.

 • Авторські права і права авторів – перелік і аналіз авторських прав

Немайнові авторські права – право на авторство, право на недоторканість твору та ін.; майнові права автора; термін дії авторських прав.

 • Що таке суміжні права? Захист авторських і суміжних прав:

в яких випадках надається захист авторського і суміжних прав;

передбачені законом способи захисту;

судова практика по захисту авторського і суміжних прав;

позасудові способи захисту авторських і суміжних прав;

практичні рекомендації практикуючого юриста.

 • Недосконалість законодавства, що регулює відносини в сфері авторського права та створює деякі проблеми для авторів творів, що може завдати матеріальної та моральної шкоди.
 • Практичні й теоретичні заняття від провідних театральних діячів України.
 • Зустрічі з провідними сучасними українськими драматургами.
 • багато цікавого СПІЛКУВАННЯ!

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СЕМІНАРУ:

 • розкриття поняття і джерел авторського права, висвітлення об’єктів авторського права та суб’єктів авторських відносин;
 • встановлення сприятливих правових умов та доступності отримання авторських прав для результатів творчої діяльності;
 • забезпечення широкого захисту особистих (немайнових) і майнових прав авторів;
 • знайомство з актуальною сучасною українською драматургією;
 • встановлення особистих контактів з провідними українськими драматургами.

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ:

– вік учасників 19 – 50 років (на момент подання заявки);

– неповна вища або повна вища профільна освіта;

– досвід практичної роботи (участь у професійних чи учбових театральних проектах, громадська активність)

– активна позиція щодо популяризації сучасної української драматургії

 

БУДУТЬ ВІДІБРАНІ ЛИШЕ 15 УЧАСНИКІВ

Відбір буде здійснювати експертна група НСТДУ: Богдан Струтинський,  Ганна Веселовська, Олег Вергеліс, Анна Липківська, Алла Підлужна

 Умови участі: участь у заході безкоштовна; проїзд учасників здійснюється за свій рахунок; проживання за рахунок приймаючої сторони.

 Останній термін подання заявок – 10 листопада 2017 року (дедлайн – 18:00)

 Для участі у СЕМІНАРІ З ПИТАНЬ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ НСТДУ необхідно подати:

1) заповнити анкету-заявку: https://goo.gl/forms/5B8RgpU6e9AXjO0c2;

2) мотиваційний лист, у якому б Ви аргументували Вашу участь у семінарі;

3) інформацію про прем’єри театру, в якому Ви працюєте за останні три роки, розподіливши їх за наступними позиціями: українські тексти (класичні, сучасні), зарубіжні тексти (класичні, сучасні);

надіслати на електронну адресу: info@nstdu.com.ua, зазначивши в темі листа «Семінар завлітів»;

 

Склад учасників СЕМІНАРУ буде оголошено  після 15 листопада 2017 року.

Модератор проекту: Ганна Веселовська

Куратор проекту: Марченко Леся (063-376-07-56)